Frågor och svar - lokala samordnare

Hur kan jag engagera mig lokalt?
Du kan engagera dig på massa olika sätt:

> Hitta löpare
Kontakta idrottsföreningar, kulturföreningar, skolor, kommunen, privatpersoner som brinner för klimatfrågan och andra lokala personer.
Löparen registrerar sig här

> Arrangera ett event i anslutning till stafetten
Registrera ditt event här

> Kommunicera
Dela trailern, affischera, sprid ordet på din arbetsplats och i dina andra nätverk så att fler får veta att stafetten går genom din kommun.

> Var volontär under stafetten
Hjälp till med att skjutsa löpare till och från växlingsplatserna, heja och peppa vid växlingsplatserna eller längst stafetten.

> Hitta eller vara extralöpare
Under stafetten behövs extralöpare som kan följa med i följebilen om något inträffar. Känner du snabba personer som kan tänkas vara peppade?
Be dem anmäla sig här

Var hittar jag marknadsföringsmaterial?
Affischer, flyer, banners, mallar mm finns att ladda ned i verktygslådan.
Gå till verktygslådan

Var och när kan jag se vilka som kommer att springa?
Under oktober kommer löpare publiceras på webben, du kommer då kunna se precis vilka distanser varje löpare kommer att springa, och även när personen kommer att springa.

Var och när kan jag se den exakta rutten?
Det kan du se här.

Hur ser ni på att politiska parter springer?
Från projektets sida tycker vi att det är fint om politiker vill visa sitt stöd för projektet. Politiker får mer än gärna springa med stafetten eller arrangera/medverka i lokala arrangemang. Men, vi föredrar att de inte håller i stafettpinnen, eller att de håller stafettpinnen som privatperson och inte som representant för sitt politiska parti.

Det finns flera olika anledningar till detta:

- Ett av huvudsyftena med projektet är att påverka politiker att ta radikalare beslut, politikerna är så att säga en av de målgrupper vi riktar oss till, lokalt, regionalt och nationellt.

- Riksteatern är en partipolitiskt och religiöst obunden verksamhet, likaså Run for your life. Värdegrunden som Run for your life är baserad på förespråkar ett tydligare ställningstagande i klimatfrågan än vad svenska staten gör. För att delta behöver varje person ställa sig bakom vår värdegrund, få av riksdagspartierna står upp för t ex den klimaträttvisa som projektet förespråkar.

- Run for your life är en konstperformance och en kanal för gräsrötternas röster, inte ett forum för partipolitiska budskap.

Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan Riksteatern nationellt och lokala samordnare?

Lokala samordnare
• Ritar ut vilka vägar och platser som är bra att springa på
• Hittar löpare med berättelser
• Arrangerar ett eller flera events i anslutning till stafetten
• Kan hjälpa till med med transportera löpare under stafetten
• Hitta snabba extralöpare

Riksteatern
• Producerar stafetten, ser till så att allt fungerar praktiskt och tekniskt.
• Sätter ihop löparschemat, har kontakt med löparna
• Tar fram marknadsföringsmaterial
• Driver webbsidan och kommunikationskanaler från nationellt håll

Hur kommer stafetten gå till rent praktiskt?
Under stafetten kommer fyra följeteam att avlösa varandra. Varje team består av en teamledare, en chaufför och en fotograf som ansvarar för filmandet. Följeteamet ansvarar för löparen och säkerheten ute på vägarna.

I Stockholm, Hallunda, finns en informationshubb som är bemannad under hela stafetten. Hubben uppdaterar och bevakar livesändningen, kommunicerar nödvändig information till löparna och har hela tiden kontakt med teamen som befinner sig ute på vägarna.

Varje löpare får en exakt tid och plats att infinna sig på, och ansvarar själv för att ta sig till och från start och slut-punkten för sträckan, om inte den lokala samordnaren erbjuder transportstöd. Varje plats för stafettpinnebyte är märkt med ett rött och gult band.

Vem ansvarar för löparnas säkerhet?
Riksteaterns säkerhetsansvariga gör en systematisk riskbedömning av loppet längs med rutten, med hänsyn till riskfaktorer som t.ex. vägstorlek, trafik, antal löpare, tid på dygnet, väder, väglag, arbetsmiljö etc. Utifrån detta kommer en säkerhetsnivå kopplas till delsträckor, platser, personer och händelser längs vägen. Säkerheten kommer därefter anpassas efter beslutad säkerhetsnivå, vilken även kan komma att förändras om någon ny riskfaktor skulle uppkomma.

Med teamet som följer de som löper kommer det alltid finnas en teamledare på plats med yttersta säkerhetsansvar som har möjlighet att rycka ut ifall något oväntat händer. All personal som medföljer loppet har även fått utbildning i riskhantering, HLR och första hjälpen. Skulle en större kris/olycka inträffa, så finns det även en krisgrupp på Riksteatern som vid akut situation kommer agera enligt en beslutad krishanteringplan.

Hur går tidshållningen till?
Varje person kommer få en exakt tidpunkt och plats att infinna sig. Projektets följeteam kommer att stötta och reglera hastigheten så att tiderna hålls.

Var kan jag följa stafetten?
Hela stafetten kommer direktsändas här på runforyourlife.nu.