04. About

Klimaforandringerne

I den seneste rapport fra IPCC (FN's Klimapanel) er videnskaben tydelig - klimaforandringerne sker, og det er menneskene, der står bag.
Store dele af verden lider allerede under tørke, orkaner og oversvømmelser. Hvordan kommer fremtiden til at se ud, hvis vi fortsætter i blinde, kan vi kun forestille os. Selv i Nordeuropa, der normalt er forskånet fra naturkatastrofer og klimaforandringer, viser de sig nu tydeligt i den øgede mængde nedbør.

Klimaforandringer er variationer af jordens klima, der sker over tid, både lokalt og globalt. Forandringerne beror sig på naturlige og menneskelige påvirkninger og er et af de mest omdiskuterede emner i dag. Der findes nemlig tegn på, at klimaet forandres i et stadig hurtigere tempo, og fremfor alt er det menneskelige aktiviteter, der er skyld i det. Effekten skyldes hovedsageligt udledningen af drivhusgasser, aerosoler (bittesmå skadelige partikler) og ændringer i jordens overflade. Konsekvenser af klimaforandringerne er mange blandt andet global gletscher-smeltning. I og med, at isen smelter øges risikoen for tabte økosystemer, oversvømmelser og vandmangel. Millioner af mennesker i lavlandede områder er i fare på grund af det. Selv følsomme økosystemer, truede planter og dyr og områder, der i forvejen er stærkt berørt af forurening eller skovrydning, er meget sårbare over klimaforandringer.